Πρόταση στρατηγικής για λύση του Κυπριακού

Το κυπριακό πρόβλημα διανύει την έκτη δεκαετία ύπαρξής του.

Οι επτά Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας προσπάθησαν σκληρά να το λύσουν , ο καθένας με την προσωπική του νοοτροπία και τακτική, χωρίς όμως αίσιο αποτέλεσμα.  Οι προσπάθειες όλων κατέληξαν σε αδιέξοδο.  Σε αδιέξοδο βρίσκεται ήδη, αν και δεν υπάρχει επίσημη παραδοχή, και η τρέχουσα προσπάθεια του Προέδρου Αναστασιάδη.

Η παρέλευση έξι δεκαετιών άκαρπων προσπαθειών, γεννά εύλογα το ερώτημα ποιοι είναι οι λόγοι που όλες αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό.

Η δική μας ανάλυση λέει ότι οι λόγοι είναι βασικά δύο.  Πρώτον,  η Τουρκική αδιαλλαξία που πηγάζει από την υψηλή στρατηγική της Τουρκίας η οποία εκπονήθηκε πριν 60 χρόνια και έθεσε ως όραμά της τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.   Δεύτερον, η  λανθασμένη προσέγγιση της Ελληνοκυπριακής πλευράς που πηγάζει από την απουσία αντίστοιχης υψηλής στρατηγικής εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μεταξύ άλλων να εξοντώνει τις στρατηγικές επιδιώξεις της Τουρκίας.

Η Τουρκική στρατηγική αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων τριών βασικών στόχων:

  • Την εξόντωση του μέγιστου συντελεστού ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη υπόστασή της.
  • Την παγίωση των τετελεσμένων της εισβολής, ιδιαίτερα του εποικισμού και της δημογραφικής αλλοίωσης της Κύπρου.
  • Την απενεχοποίηση της Τουρκίας από τα εγκλήματα που έχει διαπράξει.

Η απουσία υψηλής στρατηγικής εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας, επέτρεψαν στην Τουρκία την εύκολη επίτευξη των τριών πιο πάνω στρατηγικών της στόχων.  Η έλλειψη στρατηγικής, εξανάγκασε την Κυπριακή Δημοκρατία να αντιδρά αντανακλαστικά στις στρατηγικές κινήσεις της Τουρκίας με αποτέλεσμα να παρασυρθεί σταδιακά στην καλοστημένη παγίδα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στην ουσία ήταν κίνηση «ματ» εκ μέρους της Τουρκίας, αφού διασφάλισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον στρατηγικό της στόχο για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.  Σε περίπτωση εφαρμογής της, το νέο μόρφωμα θα ήταν υποχείριο της Τουρκίας μέσω των προνοιών αρνησικυρίας του ομόσπονδου κράτους, για όσο βέβαια αυτό θα υπήρχε, αφού τα διχοτομικά συστατικά του και οι δυσλειτουργικές του πρόνοιες αποτελούσαν συνταγή για καταστροφή και διάλυσή του στα εξ ων συνετέθη.  Σε περίπτωση μη εφαρμογής της, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, θα ροκανίζετο ο χρόνος σε άκαρπες διαπραγματεύσεις, θα απενοχοποιείτο η Τουρκία με την τάχα επίδειξη καλής θέλησης και θα επιτυγχάνετο η διαιώνιση του προβλήματος και η παγίωση των τετελεσμένων, ιδιαίτερα του εποικισμού και της δημογραφικής αλλοίωσης.

Σήμερα, η Κυπριακή πολιτική ηγεσία βρίσκεται εγκλωβισμένη στην παγίδα που της έστησε η Τουρκία και είναι ανήμπορη να ξεφύγει από αυτή.  Αδυνατεί να εκμεταλλευτεί τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που της επιτρέπουν να αναπτύξει εξωτερικούς συντελεστές ισχύος για κάμψη της τουρκικής αδιαλλαξίας και ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής, κατοχής και εποικισμού.

Η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ , αντιλαμβανόμενη την αδήριτη ανάγκη ύπαρξης υψηλής στρατηγικής, προχώρησε στην εκπόνηση της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για ΛΥΣΗ του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ» .

Η πρόταση αυτή δεν εξαντλεί τις δυνατότητες στρατηγικού σχεδιασμού.  Αντιθέτως, αποτελεί το προζύμι για την παραγωγή λεπτομερέστερου στρατηγικού σχεδίου και τακτικών ελιγμών.  Η μέγιστη σημασία της πρότασης είναι ότι εισάγει στην πολιτική σκηνή την επιστημονικά δομημένη στρατηγική σκέψη και ενημερώνει εμπεριστατωμένα το λαό για τα όσα συνέβηκαν, συμβαίνουν και θα συμβούν ή πρέπει να συμβούν  στο μέλλον.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες, η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ θα παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο σε όλες τις πόλεις της Κύπρου με σκοπό την ενημέρωση όσο το δυνατό περισσότερων συμπατριωτών μας  για τα πραγματικά δεδομένα του προβλήματος και τις δυνατότητες επίλυσής του.  Όλοι οι Κύπριοι  πολίτες έχουμε ευθύνη να ενημερωθούμε .  Εμείς πιστεύουμε σε μία ενιαία Κύπρο, αδιαίρετη , κυρίαρχη, ευρωπαϊκή.  Όλοι μαζί μπορούμε να την πετύχουμε.  Όλοι μαζί μπορούμε να τα ανατρέψουμε όλα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s