Το μεγάλο δίλημμα της βουλής

Η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέως να παραπέμψει την έγκριση του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης με την Τρόικα στην Βουλή των Αντιπροσώπων, πέραν του ότι συνέβαλε στην τόνωση του πολλάκις βαναύσως διαβρωθέντος αισθήματος δημοκρατίας, έχει αναμφίβολα ανακουφίσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την βαρύτατη ευθύνη λήψης μιας τόσο δύσκολης και σοβαρής απόφασης αλλά έχει ταυτόχρονα μετακυλήσει στη Βουλή των αντιπροσώπων αυτή την ευθύνη.
Όλα τα πολιτικά κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, θεωρούν την μνημειακή σύμβαση καταστροφική. Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Αυτό που προβληματίζει τους βουλευτές είναι η έλλειψη εναλλακτικής επιλογής. Το θετικό είναι ότι σε αντίθεση με το προεδρικό, η Βουλή των Αντιπροσώπων φαίνεται έτοιμη να μελετήσει εναλλακτικές επιλογές τις οποίες και επιζητεί διακαώς.
Παρόλο που η ψηφοφορία στη Βουλή θα αφορά την έγκριση ή απόρριψη του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης, οι εναλλακτικές επιλογές που θα έχουν μπροστά τους οι βουλευτές θα είναι οι ακόλουθες τέσσερεις:
1 Αποδοχή του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης.
2 Απόρριψη του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης και έκκληση στην Τρόικα για επαναδιαπραγμάτευση των επαχθών όρων τους.
3 Απόρριψη του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης και παραμονή στην ευρωζώνη με την υιοθέτηση εναλλακτικού σχεδίου χρηματοδότησης.
4 Απόρριψη του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης και έξοδος από την ευρωζώνη με την υιοθέτηση νέου νομίσματος.
Τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της αποδοχής του μνημονίου είναι τα ακόλουθα:
 Ευκαιρία εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, τα οποία μέτρα είθισται να μη λαμβάνουν οι κρατούντες λόγω πολιτικού κόστους.
 Διατήρηση της ασφάλειας που μας παρέχεται από τις χώρες της ευρωζώνης έναντι των επιβουλών της Τουρκίας
 Εξασφάλιση τη απαιτούμενης ρευστότητας για χρηματοδότηση των άμεσων αναγκών του κράτους.
Τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της απόρριψης του μνημονίου είναι τα ακόλουθα:
1 Απαλλαγή από την Τρόικα και τις καταστροφικές συνταγές της για αντιμετώπιση της δημοσιονομικής και τραπεζικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας οι οποίες θα βυθίσουν την οικονομία μας σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.
2 Περιφρούρηση της κρατικής ανεξαρτησίας στη διαχείριση του φυσικού πλούτου της χώρας μας
3 Αποσόβηση επιβουλών των Τούρκων και των ξένων συνεργατών τους για επιβολή άδικης λύσης του πολιτικού προβλήματος.
4 Απάμβλυνση της αβεβαιότητας που έχει προκληθεί στο τραπεζικό μας σύστημα από την απόφαση της Τρόικας να χειρίζεται τραπεζικές αντιξοότητες με κούρεμα καταθέσεων και εκβιαστικές και δικτατορικές τακτικές. Η εμπειρία του τελευταίου μήνα, η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί επί μακρόν, θα αποτελεί πραγματικό εφιάλτη αφού καθ’ όλη την πορεία του μνημονίου θα επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη η επανάληψη παρόμοιων απαράδεκτων αναχρονιστικών τακτικών.
5 Αποκατάσταση της δημοκρατίας και της κυριαρχίας στο κράτος αφού οι εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί στην Τρόικα θα ανακληθούν.
6 Σημαντική ελάττωση του «δημόσιου χρέους» με καταγγελία της παράνομης παραχώρησης χρηματοδότησης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του ELA στην Λαϊκή Τράπεζα και του παράνομου «φορτώματός» της στην Τράπεζα Κύπρου.
7 Διασφάλιση της βιωσιμότητας της Τράπεζας Κύπρου και μερική ανατροπή και αλλαγή των όρων του κουρέματος.
8 Διασφάλιση των αποθεμάτων χρυσού της χώρας που σύμφωνα με το μνημόνιο θα πρέπει να πωληθούν.
9 Πιθανή ανατροπή της απόφασης για ξεπούλημα των δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
10 Εξευμενισμός της Ρωσικής κυβέρνησης και των Ρώσων καταθετών και επιχειρηματιών οι οποίοι αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τους αιμοδότες του κυπριακού τραπεζικού συστήματος αλλά και του τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Είναι εμφανές από τα πιο πάνω ότι τα επιχειρήματα υπέρ της απόρριψης υπερτερούν κατά πολύ έναντι των επιχειρημάτων για έγκριση του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης. Η βαρύτητα των επιχειρημάτων υπέρ της απόρριψης θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο αν στη δανειακή σύμβαση δεν περιλαμβάνονται πρόνοιες για απεξάρτηση από αυτήν πριν τη λήξη της και απαγόρευση της εκχώρησης της σε τρίτους.
Επομένως, το μεγάλο ζητούμενο είναι η εξεύρεση βιώσιμης εναλλακτικής επιλογής η οποία να αντιμετωπίζει τα τρία προαναφερθέντα συγκριτικά μειονεκτήματα που θα προκύψουν από την απόρριψη του μνημονίου.
Οι επαφές μας τον τελευταίο ένα μήνα, εντός και εκτός Κύπρου, έχουν καταδείξει την ύπαρξη αρκετών αξιόλογων εναλλακτικών προτάσεων. Ο πρωτοφανής χειρισμός της χώρας μας από την Τρόικα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών διεθνούς φήμης οικονομολόγων και νομικών οι οποίοι επεξεργάζονται εναλλακτικά σενάρια. Η εμπλοκή τέτοιων αξιόλογων ανθρώπων αποτελεί μεγάλη ευκαιρία την οποία ευελπιστούμε ότι η Bουλή των Aντιπροσώπων θα αξιοποιήσει δεόντως.
Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους μας είναι ότι η οποιαδήποτε επιλογή θα είναι επώδυνη και θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει δημοσιονομική εξυγίανση. Ούτως ή άλλως, μας περιμένουν δύσκολα χρόνια. Το ζητούμενο πρέπει να είναι τα δύσκολα αυτά χρόνια να είναι όσο το δυνατό πιο λίγα και αξιοπρεπή και ασφαλώς διδακτικά για μας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s